Odhlučnění bytů

Nemůžete doma spát, v klidu si číst nebo jen tak oddychovat?

Trápí vás hluční sousedé?

Jsou vaše místnosti špatně zvukově izolované?

 

Nabízíme vám odhlučnění stropů, stěn i podlah. Šíření hluku dokážeme zabránit zlepšením kvality konstrukcí.

Jaké problémy dokážeme vyřešit?

Zvuky od sousedů z chodeb a výtahových šachet se často do vedlejších prostor šíří vzduchem. Nejlepší obranou proti hluku, který se šíří vzduchem společnou stavební konstrukcí, je zvukově izolační obklad přilehlé stěny.

Pokud vás ruší dupání z místnosti nad vámi, jedná se o zvuk kročejový, který se konstrukcemi a částečně také vzduchem nese až k vám. Ideálním řešením je montáž plovoucí podlahy u souseda nad vámi. To  bohužel většinou nejde, proto je častým řešením instalace zvukově izolační konstrukce na strop, která hluk od sousedů výrazně utlumí.

 

Podrobně o zvuku a hluku:

Zvuk

Zvuk je mechanické vlnění částic pružného prostředí, které lze vnímat sluchem. U člověka je oblast slyšení vymezena pásmem slyšitelných kmitočtů přibližně mezi 16 Hz a 16 000 Hz a rozsahem hladiny akustického tlaku mezi prahem slyšitelnosti (0 dB) a prahem bolesti (cca 140 dB).

 

Ve vzduchu se zvuk šíří postupným podélným vlněním. V pevných látkách se zvuk šíří převážně příčným a ohybovým vlněním. Od místa vzniku vlnění (zdroje zvuku) se vlnění šíří postupně.

 

Tón

Jednoduchý neboli čisty tón je akustické kmitání se sinusovým průběhem.

 

Hluk

Hluk je každý nežádoucí, nepříjemný nebo škodlivý zvuk. Skládá se obvykle z několika dílčích tónů a kromě rušivého vjemu může vyvolávat i další škodlivé účinky na lidsky organismus. Intenzita hluku, resp. hladina akustického tlaku L se udává v decibelech (dB).

Hluky, které slyšíme a tedy i výše zmíněné veličiny jsou složeny ze zvuků různých frekvencí, podobně jako je zvuk kytary složen ze zvuků vydávaných jednotlivými strunami. A záludnost je v tom, že na každou strunu je člověk jinak citlivý a vnímá ji s jinou intenzitou. Proto je třeba se při posuzování subjektivního vlivu hluku na člověka je třeba se zabývat nejen jednočíselnými akustickými veličinami, ale

zohlednit i intenzitu „jednotlivých strun“. Rozložení hluku a jeho měření na jednotlivých frekvencích se odborně nazývá frekvenční analýza zvuku.

Vzhledem ke komplexnosti problematiky je vždy nutné navštívit hlučné místo a identifikovat zdroj hluku. Poté navrhnout správné řešení pro konkrétní situaci. Obecné řešení se dá uplatnit pouze částečně. Vždy je nutné znát i složení stávající konstrukce. Pro názornost může akustická předstěna u konstrukce A přinést zlepšení vzduchové neprůzvučnosti o 6 dB, kdežto pro konstrukci B zlepšení o 23 dB. Stejné řešení může mít zásadně odlišné výsledky.

 

Akustika stavebních konstrukcí- neprůzvučnost

 

Stavební akustiku, resp. neprůzvučnost stavebních konstrukcí řeší norma ČSN 73 0532, která stanovuje požadavky na zvukovou izolaci dělicích konstrukcí mezi místnostmi v budovách a na zvukovou izolaci obvodových plášťů budov, včetně oken a dveří. Neprůzvučnost se posuzuje zvlášť  jako vzduchová nebo jako kročejová.

 

Vzduchová neprůzvučnost je schopnost konstrukce zvukově izolovat místnosti proti hluku, který je přenášen vzduchem. Hodnotící veličinou pro stěny je stavební vzduchová neprůzvučnost R‘w. Čím vyšší hodnota, tím lepší.

 

Vzduchová neprůzvučnost – přenos zvuku

Kročejová neprůzvučnost je schopnost konstrukce zvukově izolovat místnosti proti hluku, který je přenášen stavební konstrukcí. O kročejové neprůzvučnosti mluvíme v souvislosti se stropními konstrukcemi, kdy kročejovou neprůzvučnost ovlivňuje skladba podlahy a případný sádrokartonový podhled. V obecném slova smyslu můžeme ale kročejovou neprůzvučnost měřit i u jiných konstrukcí. Hodnotící veličinou je normová hladina akustického tlaku kročejového zvuku L‘n,w.  Čím je hodnota nižší, tím je lepší.

 

Kročejová neprůzvučnost – přenos zvuku

Při návrhu skladby konstrukce s ohledem na neprůzvučnost, ať již vzduchovou nebo kročejovou, je třeba zohlednit konkrétní situaci v dané stavbě a navrhnout nejen vlastní dělicí konstrukci, ale i zohlednit nebo upravit napojení na navazující konstrukce pomocí vhodných detailů. Správně odhadnout rozdíl mezi laboratorními hodnotami a hodnotami na stavbě je často velice obtížné, protože v hodnotách měřených na stavbě se projeví nejenom vlastní technologická kázeň při realizaci, ale především vliv tzv. vedlejších přenosových cest.

 

Neváhejte nás kontaktovat, rádi vám navrhneme a provedeme odhlučnění pro váš klidný spánek.