Protipožární vlastnosti

[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget“][/siteorigin_widget]

Konstrukce staveb IDEAL LIVING jsou navržené jako nosné pro stěny vnější, vnitřní dělicí a mezibytové, stropy, střechy.

Požární odolnosti jsou uváděné na základě protokolů o klasifikaci požární odolnosti a na základě reálných zkoušek. Již základní skladba BASIC dosahuje požární odolnost     REI 45 DP1, která je požadavkem pro vícepatrový rodinný dům.

Požadovaná požární odolnost stavebních konstrukcí vychází z ČSN 73 08XX a stanovuje se na základě typu konstrukce a stupně požární bezpečnosti požárního úseku.

Konstrukce IDEAL LIVING je druhu DP1  tj. nehořlavý konstrukční systém při použití nehořlavých izolantů.

[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget“][/siteorigin_widget]