Tepelně technické vlastnosti

[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget“][/siteorigin_widget]

Skladba je navržena tak, aby v ní nedocházelo ke kondenzaci vodních par a zároveň chránila ocelovou konstrukci. Již při základní skladbě stěny je na vnější straně ocelové konstrukce celoročně více než 17oC a tedy nedochází ke kondenzaci. Díky tomu je konstrukce trvale chráněna.

Základní skladba dvoupodlažního rodinného domu má celkovou tloušťku stěny 370 mm a součinitel prostupu tepla dosahuje hodnoty U = 0,147 W/m2K.

Tato hodnota je, s přihlédnutím k doporučeným hodnotám ČSN 73 0540-2, více než vhodná pro stavby v pasivním energetickém standardu, a převyšuje hodnoty doporučené a požadované pro téměř nulové budovy.

Návrh konkrétní tloušťky tepelné izolace a stěny se vytvoří pro každou stavbu samostatně dle požadavků investora, legislativních a místních podmínek. Na Obr. 1 je uveden příklad požadavků na obvodovou stěnu. Samozřejmostí je řešení všech konstrukcí IDEAL LIVING budovy.

Obr. 1

Obr. 2 Pole tlaků vodní páry a potenciální kondenzace

Obr. 3 Teploty v konstrukci při návrhové zimní teplotě

Na Obr. 2 je vidět, že nedochází ke kondenzaci vodních par na teplé straně konstrukce.
Na Obr. 3 je vidět, že při teplotě -15 °C je teplota na vnější straně oceli +18 °C.
Deklarované vlastnosti dle protokolů a výpočtů provedených energetickým specialistou/ auditorem.